KVKL: Toimivat asuntomarkkinat ovat Suomen kasvun veturi

Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto KVKL uutisoi tiedotteessaan 24.2.2105 uskovansa vahvasti, että toimivat asuntomarkkinat ovat Suomen kasvun veturi. KVKL:n tiedotteessa todetaan, että asumisen mielekäs järjestyminen on ihmisen onnellisen elämän tärkeä reunaehto.

KVKL:n tiedotteessa huomautetaan, että esimerkiksi epätarkoituksenmukaisella  verotuksella ei tule vaikeuttaa ihmisten mahdollisuuksia halutessaan vaihtaa asuntoa tai muuttaa työpaikan tai elämäntilanteen vaihtumisen vuoksi.  KVKL:n toimitusjohtaja Jukka Malila sanoo asuntokaupan olevan asia ”jolla on suuret välilliset seurausvaikutukset myös muuhun yhteiskuntaan. Kotimarkkinoilla toimivat remonttiyritykset, sisustusliikkeet, suunnitteluyritykset, kuntotarkastajat ja kiinteistönvälitysyritykset ovat olleet merkittäviä kärsijöitä, kun toteutuneita kauppoja on ollut vähemmän kuin aiemmin”.

KVKL toteaa tiedotteessa myös skeptisen kantansa varainsiirtoveroon asuntokaupassa todeten veron heikentävän ihmisten mahdollisuuksia liikkuvuuteen ja elämäntilanteen sopeuttamiseen. Tämä johtaa KVKL:n mukaan siihen, että ihmiset asuvat heille huonosti sopivissa asunnoissa. Liiton mukaan asuntomarkkinoiden sujuvuutta ja kuluttajien asunnonvaihtomahdollisuuksia tukisi osaltaan myös se, että asuntokaupan välityspalkkio sisällytettäisiin kotitalousvähennyksen piiriin.

KVKL ottaa tiedotteessaan esille myös mm. ensiasunnon ostoon liittyvän valtiontakauksen kehittämisen tärkeyden, nuorien kannustamisen asuntosäästämiseen sekä ajatuksen sähköisestä asunto-osakerekisteristä, joka mahdollistaisi asuntokaupan sähköisen toteuttamisen ja näin ollen osaltaan sujuvoittaisi kaupankäyntiä.

Tiedote kokonaisuudessaan täältä.

Viimeisimmät uutiset: