Energiatodistus pakolliseksi kesäkuusta alkaen

Laki rakennuksen energiatodistuksesta uudistuu 1.6.2013. Energiatodistukset tulevat kesäkuun alusta lähtien pakollisiksi kerrostaloissa ja vuoden 1980 jälkeen valmistuneissa pientaloissa. Ennen vuotta 1980 rakennetuilla pientaloilla on neljän vuoden siirtymäaika, joten tällaisia asuntoja energialaki koskee 1.7.2017 alkaen. Laissa on asetettu siirtymäaika myös joillekin muille rakennustyypeille, esimerkiksi rivi- ja ketjutaloja sekä liike- ja toimistorakennuksia uudet säädökset koskevat 1.7.2014 alkaen.

Lain mukaan energiatodistus vaaditaan aina, kun rakennetaan uutta tai kun myydään taikka vuokrataan. Loma-asunnoille, suojelluille rakennuksille tai pienille, alle 50 m² kokoisille rakennuksille ei vaadita energiatodistusta.

Energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen tarvitsema lämmitysenergia, laite- tai kiinteistösähkö, jäähdytysenergia sekä niiden pohjalta laskettu, bruttopinta-alaan suhteutettu energiatehokkuusluku. Energiatehokkuutta mitataan energialuokka asteikolla A-G. Uuden lain mukaan energiatodistuksia saavat laatia vain henkilöt, joilla on valtioneuvoston asetuksen mukainen pätevyys, ja jotka on rekisteröity todistusten laatijoista pidettävään rekisteriin.

Viimeisimmät uutiset: